Konsultuppdrag och byggprojektledning

Vi är ett litet expansivt företag mitt i ett växande Östergötland. Vi bistår med vår kompetens i alla typer av projekt inom bygg- och anläggningsprojekt
såsom bostäder, lager, industri, kontor och butiker. Vi har mångårig erfarenhet från byggprojektledning, entreprenadverksamhet, fastighetsutveckling, konceptutveckling och strategisk planering. Vårt mål är att etablera oss som regionens mest eftertraktade konsultbolag inom
byggprojektledning.

Vi är en del av Estate-gruppen, som består av Estate Concierge, Estate Concierge Linköping, Estate Economy och Estate Consulting. Med ett brett och nära samarbete
inom fastighetsförvaltning, ekonomisk förvaltning, koncept/kommunikation och projektutveckling erbjuder vi kunderna ett komplett utbud av tjänster.

Vid anpassningar, tillbyggnad, nybyggnation eller ombyggnad gör vi kostnadsberäkningar och utredningar/offerter tillsammans med väl utvalda arkitekter.
Vi medverkar vid upphandling av underkonsulter och entreprenörer samt bistår med ramhandlingar och projekteringsledning.

Vi har lösningen på era expansionsplaner – och en sak till, vi vet hur man skapar fastigheter både med wow-faktor, men även som är enkla att
förvalta. Vi tänker på kostnaden under hela fastighetens livslängd. Vi har er nästa byggledare för att styra projektet – i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt
kvalitet!

Kontakta Andreas så berättar han mer om hur vi skapat ett nationellt showroom av ett gammalt färglager, hur vi uppdaterade ett hus från 1920 till ett
modernt träningscenter och hur vi skapar marknadsmässiga visioner för hela kvarter och bestånd.

Vad vi erbjuder

Vi kan bistå kund med alla tjänster som är nödvändiga för att genomföra ett byggprojekt, allt från ledning av ett projekt från början till slut eller genom att
bistå en 
byggherre med utvalda delar, såsom exempelvis projekteringsledning, kostnadskalkyler, utredningar, framtagning och granskning av handlingar,
tidplanering, beskrivningar, besiktningstjänster och mycket mycket mer.

Nedan finns några av våra tjänster vi erbjuder men vårt utbud är givetvis större än så. Läs mer under ”Tjänster” eller kontakta oss så skapar vi den
lösning som passar era behov bäst.

pexels-photo-203537
Bygg- och projektledning
Projekt bör ledas på ett effektivt och förtroendeingivande sätt, därför är valet av projektledare ett av de viktigaste besluten.
pexels-photo-45072
Entreprenad-besiktningar
Genom att låta en oberoende part besikta det utförda arbetet får du en tydlig bild av om byggprojektet följer ingångna avtal och kontrakt.
pexels-photo-239886
Projekterings-ledning
En väl genomförd och underbyggd programhandling och projektering skapar goda förutsättningar för ett framgångsrikt projekt.
pexels-photo-261577
Kontrollansvarig enligt PBL
När du bygger hus behöver du anlita en certifierad kontrollansvarig som säkerställa att projektet följer plan- och bygglagen.