Postadress:
Estate Consulting Sverige AB
Box 1122
600 41 Norrköping
Besöksadress:
Risängsgatan 21
Växel: +46 (0)11-12 40 47
Öppettider kontoret:
Måndag-Fredag: 08:00 – 16:00

MEDARBETARE

Andreas1
Andreas Oxelgren
VD, projekt- och byggledare, byggnadsingenjör SBR, kontrollansvarig enl. PBL

Byggnadsingenjör med mångårig erfarenhet av både mark/anläggning och byggnadsprojekt. Jobbar främst med projektledning och kontrolluppdrag.

Jocke1
Joacim Lundqvist
Projekt- och byggledare, kostnadskalkyler, Bas-P och Bas-U, besiktning

Hurtig byggprojektledare med många års erfarenhet i branschen. Har tidigare drivit entreprenadföretag i Norrköping men är numera en stark resurs i Estate Consulting.

Emili1
Emili Nockmar
Projekt- och byggledare, Bas-P och Bas-U

Byggprojektledare med skinn på näsan som inte är rädd för nya utmaningar. Har jobbat med allt från rivning och ROT-arbeten till nyproduktion.

Peter1
Peter gevsjö
Byggnadsingenjör enligt SBR, kostnadskalkyler

Med en bakgrund från både entreprenör- och beställarsidan är han vår spjutspets på anbud- och kostnadskalkyler. Kopplar av till musik av det mer mörka och brölande slaget som inte tilltalar den bredare massan.

Max1
Max Braun
Projekt- och byggledare, besiktning

Social och pålitlig byggprojektledare med erfarenhet inom byggbesiktningar. Trivs bäst när samordning, planering och ekonomi lever i härlig symbios.

Emil Nilsson
Emil Nilsson
Bitr. projekt- och byggledare, Bas-P och Bas-U

Med sin militära bakgrund styr han projekten med struktur och disciplin. Trivs bäst i skog och mark med hunden i vänster hand och bössan på axeln.

Jenny1
Jenny Söderberg
Ekonomi, administration, marknad

Vår klippa inom struktur och kvalitétsarbete. Besitter en bred erfarenhet inom ekonomi, administration och marknadsföring. Ser till så att sociala medier och det digitala harmoniserar med dokumenthanteringen på kontoret.

Sven1
Sven Elmstål
Kvalitétsrevisor, controller

Vår kunnige och ambitiösa controller med specialistkompetens inom teknik och byggjuridik. Har tidigare arbetat på byggnadsnämnden i både Jönköping och Norrköping.

Floyd1
Floyd
Glädjespridare

Bidrar med stämning på kontoret oavsett dag och tid. Hittas oftast sovandes på en stol eller i köket när det vankas lunch. Älskar tennisbollar och promenader.